Antidiscriminatiebeleid

Wie zijn we?

Onder ‘Flexfamily’ wordt Flexfamily Business Support B.V. (handelend onder de namen Flex Factory en Fides Facilities) verstaan en de daaraan gelieerde ondernemingen:

 • 2Work B.V.
 • Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten B.V. (handelend onder de naam Aelbers)
 • Evolon B.V.
 • Fides Personeelsdiensten B.V. (handelend onder de namen Fides Personeelsdiensten B.V., Flexfamily, Marquette en Marquette Detachering
 • Koers Oost B.V.
 • Loont B.V. 
 • Match 4U B.V. (handelend onder de namen Match 4U B.V. & Seesing Flex)
 • Seesing Personeel B.V. (handelend onder de namen Seesing Personeel B.V. & Seesing Flex)
 • VAST. B.V. 
 • Vitaal Arbo B.V. (handelend onder de naam Vitaal!)
 • en overige aan deze onderneming(en) gelieerde ondernemingen.  

Algemeen uitgangspunt

Wij zijn ervan overtuigd dat de mensen die voor organisaties werken het verschil maken. Het is onze missie om mensen te helpen aan werk dat het beste bij ze past en tegelijkertijd onze opdrachtgevers te voorzien van de beste medewerkers. Wij vinden het belangrijk om iedereen gelijke kansen op werk te bieden. Vanuit een brede en veelzijdige dienstverlening rondom werk dragen wij zichtbaar bij aan diversiteit en gelijke behandeling,  zowel op de werkvloer als richting de directe leefomgeving van onze mensen. Diversiteit in nationaliteit, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid, evenals verschillen in werkervaring, kennis, kunde en culturele achtergrond, dragen bij aan het realiseren van één van onze belangrijkste doelen: Onze regio aantrekkelijk houden om in te werken en te wonen.  Wij zijn van mening dat de arbeidsmarkt beter functioneert wanneer er gelijkwaardige kansen geboden worden.  Op deze manier dragen wij bij aan het behoud en de groei van werkgelegenheid en ondersteunen wij de leefbaarheid in onze regio.  

Wat is discriminatie?

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Het antidiscriminatie statement van Flexfamily luidt als volgt:  

 • Wij stimuleren diversiteit op de werkvloer, zowel intern als bij onze opdrachtgevers;  
 • Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af en gaan niet in op discriminerende verzoeken;  
 • Wij honoreren uitsluitend verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria wanneer er sprake is functionele eisen die niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook;
 • Wij adviseren en instrueren onze medewerkers over hoe zij het gesprek aan moeten gaan wanneer zij geconfronteerd worden met een discriminerend verzoek;  
 • Wij melden incidenten intern aan de direct leidinggevende. Indien dit niet mogelijk is of wanneer dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat, kan de medewerker terecht bij de directie of bij de  vertrouwenspersoon binnen Flexfamily;  
 • Wij zijn hier alert op en reageren direct zodra zich discriminatie voordoet, in welke vorm dan ook.  

Wij vinden toegankelijkheid en vertrouwen heel belangrijk. In dit kader kennen we binnen de Flexfamily twee onafhankelijke vertrouwenspersonen. Het staat jou vrij bij een van hen je verhaal te doen in plaats van rechtstreeks bij ons. Onze vertrouwenspersonen zijn:

Annemieke Kirch
annemieke@vertrouweninbedrijf.nl
+31 (0) 654766729
www.vertrouweninbedrijf.nl

Gerard Dijkstra
info@konfidi.nl
+31 (0) 655183368
www.konfidi.nl

Vragen en klachten

Wil je meer weten, of zijn er volgens jou dingen die we kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op. Dit kan heel eenvoudig door het sturen van een e-mail naar: directie@flexfamily.nl, of stuur een brief naar:

Flexfamily
Grutbroek 15a
7008 AK Doetinchem
Ter attentie van de directie