Over Meesterwerk

Over Meesterwerk Inclusief werkgeverschap.

Meesterwerk, in 2007 opgericht door Eddy Gelhever, richt zich op het (her)kennen, ontwikkelen en naar werk begeleiden van mensen met onbenut talent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen die een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, omdat ze wat langere tijd werkzoekend zijn vanwege ontslag, ziekte of beperkingen. Of omdat ze statushouders zijn en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Meesterwerk fungeert als brug naar de arbeidsmarkt. Meesterwerk heeft momenteel een tweetal leerwerkcentra ingericht; de zogenaamde Werkcarrousels (in Zelhem en Oldenzaal) naast een aantal in-huis oplossingen bij klanten.

Meesterwerk heeft zich de afgelopen 15 jaar in nauwe samenwerking met partners in het sociale domein zoals gemeenten ontwikkeld tot een organisatie die van grote betekenis is voor mensen met onbenut talent.  Sinds haar start in 2007 heeft Meesterwerk zo’n 70% van de mensen die ze begeleiden met succes geholpen om door te stromen naar regulier werk en zo ook op het gebied van werk weer van betekenis te zijn.

Meer weten over Meesterwerk?