Integer handelen en Goed bestuur

Wie zijn wij?

Onder ‘Flexfamily’ wordt Flexfamily Business Support B.V. (handelend onder de namen Flex Factory en Fides Facilities) verstaan en de daaraan gelieerde ondernemingen:

 • 2Work B.V.
 • Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten B.V. (handelend onder de naam Aelbers)
 • Evolon B.V.
 • Fides Personeelsdiensten B.V. (handelend onder de namen Fides Personeelsdiensten B.V., Flexfamily, Marquette en Marquette Detachering
 • Koers Oost B.V.
 • Loont B.V. 
 • Match 4U B.V. (handelend onder de namen Match 4U B.V. & Seesing Flex)
 • Seesing Personeel B.V. (handelend onder de namen Seesing Personeel B.V. & Seesing Flex)
 • VAST. B.V. 
 • Vitaal Arbo B.V. (handelend onder de naam Vitaal!)
 • en overige aan deze onderneming(en) gelieerde ondernemingen.  

Integer handelen

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar, naar onze klanten, naar onze flexibele medewerkers, naar onze samenwerkingspartners, leveranciers en andere belanghebbenden. Dat is wat wij integer handelen noemen. Wij vinden grensoverschrijdend gedrag, onethisch handelen en discriminatie niet acceptabel en tolereren dat ook niet. Wij handelen volgens en in de geest van onze Flexfamily waarden, onze Flexfamily gedragscode, Nederlandse wet- regelgeving en maatschappelijk aanvaarde normen & waarden alsmede gedragsregels in onze sector.

Hoe wij hier mee omgaan hebben we vastgelegd in ons Beleid Integer Handelen (klik hier om te downloaden).

Goed bestuur

Goed bestuur van Flexfamily en haar Operating Companies beschermt de belangen van onze aandeelhouders, onze vaste en flexibele medewerkers, onze klanten, onze samenwerkingspartners en leveranciers, en andere belanghebbenden. Wij hebben ons zelf verplicht onze activiteiten eerlijk, integer en transparant uit te voeren.

Hoe we invulling geven aan Integer handelen en Goed bestuur hebben wij vastgelegd in een aantal documenten.

Alcohol-, Drugs- & Medicijnbeleid

Als Flexfamily voelen we ons en zijn we verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Om die reden hebben we ons ook als doel gesteld bij te dragen aan een gezond werkklimaat en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Bij een gezond en veilig werkklimaat en duurzame inzetbaarheid hoort naar onze mening ook een verantwoord middelengebruik (denk daarbij aan alcohol, drugs en/of medicijnen). Misbruik of overmatig gebruik van middelen, kan risico’s dan wel nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van de werksituatie en de gezondheid van onze medewerkers en hun omgeving. Om die reden hebben we dit alcohol, drugs en medicijnen beleid opgesteld. In dit beleid staat beschreven wat we van elkaar verwachten en accepteren, welke regels we hanteren in bepaalde situaties en wat de consequenties kunnen zijn bij het overschrijden van de regels, maar ook op welke manier we hulp en steun kunnen bieden aan diegenen die hulp nodig hebben bij hun afhankelijkheidsproblematiek.

Ons alcohol-, drugs- en medicijnbeleid is beschikbaar in het Nederlands & Engels en lees je hieronder. 

Vertrouwenspersonen

Wij vinden toegankelijkheid en vertrouwen heel belangrijk. In dit kader kennen we binnen de Flexfamily twee onafhankelijke vertrouwenspersonen. Het staat jou vrij bij een van hen je verhaal te doen in plaats van rechtstreeks bij ons. Onze vertrouwenspersonen zijn:

Annemieke Kirch
annemieke.kirch@twente-counseling.nl
+31 (0) 654766729
www.twente-counseling.nl/contact

Gerard Dijkstra
info@konfidi.nl
+31 (0) 655183368
www.konfidi.nl

ABU Fair Employment Code Arbeidsmigranten

Specifiek voor onze Operating Companies die arbeidsmigranten bemiddelen en huisvesten, zoals Flexfamily, Fides, Flexfactory, Aelbers en Marquette hebben wij ons verbonden aan de  ABU Fair Employment Code Arbeidsmigranten en het ABU Fair Recruitment Charter Arbeidsmigranten (klik hier om te downloaden).