Integer handelen en Goed bestuur

Integer handelen

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar, naar onze klanten, naar onze flexibele medewerkers, naar onze samenwerkingspartners, leveranciers en andere belanghebbenden. Dat is wat wij integer handelen noemen. Wij vinden grensoverschrijdend gedrag, onethisch handelen en discriminatie niet acceptabel en tolereren dat ook niet. Wij handelen volgens en in de geest van onze Flexfamily waarden, onze Flexfamily gedragscode, Nederlandse wet- regelgeving en maatschappelijk aanvaarde normen & waarden alsmede gedragsregels in onze sector.

Goed bestuur

Goed bestuur van Flexfamily en haar Operating Companies beschermt de belangen van onze aandeelhouders, onze vaste en flexibele medewerkers, onze klanten, onze samenwerkingspartners en leveranciers, en andere belanghebbenden. Wij hebben ons zelf verplicht onze activiteiten eerlijk, integer en transparant uit te voeren.

Hoe we invulling geven aan Integer handelen en Goed bestuur hebben wij vastgelegd in een aantal documenten.

Vertrouwenspersonen

Wij vinden toegankelijkheid en vertrouwen heel belangrijk. In dit kader kennen we binnen de Flexfamily twee onafhankelijke vertrouwenspersonen. Het staat jou vrij bij een van hen je verhaal te doen in plaats van rechtstreeks bij ons. Onze vertrouwenspersonen zijn:

Annemieke Kirch
annemieke.kirch@twente-counseling.nl
+31 (0) 654766729
www.twente-counseling.nl/contact

Dagmara Peters
info@dpssimply.nl
+31 (0) 620592011
www.dpssimply.nl/contact

ABU Fair Employment Code Arbeidsmigranten

Specifiek voor onze Operating Companies die arbeidsmigranten bemiddelen en huisvesten, zoals Flexfamily, Fides, Flexfactory, Aelbers en Marquette hebben wij ons verbonden aan de  ABU Fair Employment Code Arbeidsmigranten en het ABU Fair Recruitment Charter Arbeidsmigranten (klik hier om te downloaden).