Aelbers doorstaat glansrijk VCU-audit

Aelbers doorstaat glansrijk VCU-audit

13 januari 2020

Een VCU-certificaat behalen is mooi, maar je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat je ‘m behoudt. Op maandag 17 juni jl. heeft Aelbers een VCU-audit gehad; een uitgebreide her-certificering waarbij is gekeken of Aelbers nog aan alle eisen voldoet. Het resultaat: we hebben het certificaat weer voor drie jaar binnen.

Flexnieuws

Wat is een VCU-certificaat?

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Dit programma is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden verrichten, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Als uitzendorganisatie krijg je een VCU-certificaat als je hebt aangetoond dat je samen met opdrachtgevers en kandidaten werkt aan een betere veiligheidscultuur.

Audit voor her-certificering

Heb je als uitzendorganisatie een VCU-certificaat, dan krijg je ieder jaar een audit en elke drie jaar een VCU-audit voor her-certificering. Deze her-certificering is doorgaans uitgebreider, waarbij de auditors iets dieper op alle onderdelen ingaan. Het resultaat van onze audit is zeer positief: er zijn geen directe verbeterpunten en we behouden ons certificaat.