Aelbers maakt werken op de bouw veiliger

09 december 2019

Veilig werken op de bouw: een noodzaak. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Aelbers zorgt onder meer voor heldere communicatie, onze eigen LMRA-pas en praktische veiligheidstrainingen.

Flexnieuws

Veilig werken op de bouw: een noodzaak. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Aelbers zorgt onder meer voor heldere communicatie, onze eigen LMRA-pas en praktische veiligheidstrainingen.

Het aantal dodelijke bouwongelukken stijgt. Een slechte zaak! Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid als het gaat om veilig werken. Om bewust bezig te blijven met veiligheid en veilig werken, beschikken we sinds begin 2016 over onze eigen LMRA-pas. Hierop staat de Laatste Minuut Risico Analyse vermeld. Het doel hiervan: het – direct voor aanvang van de werkzaamheden – uitvoeren van een korte risicobeoordeling op de werkplek, door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Iedere medewerker dient zo’n pas bij zich te hebben. We attenderen hen op de veiligheidsregels en verwijzen ernaar als er niet veilig gewerkt wordt.

Governance Code Veiligheid

We nemen veiligheid serieus. Daarom hebben we de Governance Code Veiligheid ondertekend. Hiermee laten we zien dat we samenwerken met opdrachtgevers om de veiligheid in de hele keten te verbeteren. In de Governance Code leggen we de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vast, om te vertalen naar concrete afspraken en acties. We zijn nu bezig te inventariseren welke Best Practices we kunnen indienen. 
Ons motto is niet voor niets: ‘Je werkt veilig of je werkt niet’.

Trainingen voor meer veiligheid

Daarnaast verzorgen we veiligheidstrainingen. Zodat onze medewerkers bijvoorbeeld geautoriseerd zijn om aan het spoor te mogen werken of veilig kunnen werken met de bouwcirkelzaag. Daarnaast beschikken al onze voorlieden en buitendienstmedewerkers over een bhv-diploma en volgen zij elk jaar een herhalingscursus. We lenen ook zelfstudieboeken uit, zodat onze buitenlandse medewerkers de Nederlandse taal kunnen leren of verder verbeteren. Dat komt de veiligheid op de bouwplaats ten goede!