Faillissement Meesterwerk

27 juni 2023

Flexnieuws

Helaas hebben de aandeelhouders van Meesterwerk Werkprojecten B.V. (Meesterwerk) besloten tot het indienen van een eigen aangifte faillissement. Het faillissement is dinsdag 27 juni uitgesproken en Jacques Daniels is als curator aangesteld. 

In de afgelopen periode is het landschap in de sociale werkvoorziening aan diverse veranderingen onderhevig, terwijl Meesterwerk het ook in de coronaperiode zwaar heeft gehad. Vorig jaar is Flexfamily als aandeelhouder van Meesterwerk toegetreden en heeft Flexfamily financiĆ«le middelen aan Meesterwerk verstrekt om enerzijds het vermogen van de Vennootschap te versterken en anderzijds om de destijds verwachte (omzet)groei te kunnen realiseren. Om deze omzetgroei te kunnen realiseren zijn diverse nieuwe initiatieven gestart. Deze hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. 

De combinatie van de daling van de totale omzet, een vermindering van de marges en de hoogte van de vaste lasten hebben geleid tot een acute liquiditeitskrapte. In de afgelopen periode is nog gezocht naar een oplossing buiten het faillissement. Helaas heeft ook dat niet mogen baten en is gebleken dat het zo niet verder kan.

Wij realiseren ons dat het faillissement een grote impact heeft op alle betrokkenen en de werknemers in het bijzonder. Onze eerste aandacht gaat uit naar deze betrokkenen en in het bijzonder de werknemers. Wij hopen de werknemers in de komende periode samen met de curator zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen om deze vervelende periode door te komen. 

Over het vervolg kunnen wij nu niet zoveel zeggen; dat is aan de curator. Wij hopen dat het de curator lukt om een geschikte partij te vinden voor een doorstart, zodat de schade voor alle betrokkenen nog enigszins kan worden beperkt.

Gezien de situatie zijn wij - voor nu - minder goed bereikbaar.
Het spijt ons u niet beter te kunnen informeren.