Oswiadczenie o zwalczaniu dyskryminacji firmy Flexfamily

Kim jesteśmy?

Pod nazwą ‘Flexfamily’ rozumie się spółkę Flexfamily Business Support B.V. (działającą pod nazwami Flex Factory i Fides Facilities), spółkę Fides Personeelsdiensten B.V. (działającą pod nazwami Fides Personeelsdiensten B.V., Flexfamily, Marquette i Marquette Detachering), spółkę Seesing Personeel B.V. (działającą pod nazwami Seesing Personeel B.V., Seesing Flex en Vast.), spółkę Match 4U B.V. (działającą pod nazwami Match 4U B.V., Seesing Flex en Vast.), spółkę Aelbers Flexibele Personeels Diensten B.V. (działającą pod nazwami Aelbers Flexibele Personeelsdiensten B.V. i Aelbers), 2Work oraz pozostałe przedsiębiorstwo(a) powiązane z tymi przedsiębiorstwami.  

Ogólny punkt wyjścia

Jesteśmy przekonani, że ludzie, pracujący dla organizacji, stanowią różnicę. Naszą misją jest pomoc ludziom w znalezieniu pracy, która najbardziej do nich pasuje, a jednocześnie zapewnienie naszym zleceniodawcom najlepszych pracowników. Uważamy, że ważne jest, aby zaoferować wszystkim równe szanse zatrudnienia. Z szerokiego i wszechstronnego zakresu usług świadczonych wokół pracy, wnosimy widoczny wkład w różnorodność i równe traktowanie, zarówno w pracy, jak i w bezpośrednim otoczeniu naszych ludzi. Zróżnicowanie narodowości, wieku, płci, wyznania i orientacji seksualnej, a także różnice w doświadczeniu zawodowym, wiedzy, umiejętnościach i pochodzeniu kulturowym przyczyniają się do osiągnięcia jednego z naszych najważniejszych celów: Utrzymanie atrakcyjności naszego regionu do pracy i życia w nim. Uważamy, że rynek pracy funkcjonuje lepiej, gdy oferowane są równe szanse. W ten sposób przyczyniamy się do zachowania i wzrostu zatrudnienia i wspieramy jakość życia w naszym regionie. 

Co to jest dyskryminacja?

Poprzez dyskryminację rozumie się: dokonywanie bezpośredniego i pośredniego rozróżnienia między osobami ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania życiowe, polityczne czy też religijne, rasę, pochodzenie etniczne albo narodowość. Przez dyskryminację rozumie się również wyraźnie odpowiadanie na prośby zleceniodawców o dokonanie rozróżnienia między osobami przyjmowanymi w czasie rekrutacji i selekcji na podstawie kryteriów, które nie są konieczne albo istotne dla właściwego wypełnienia danego stanowiska.

Oświadczenie o zwalczaniu dyskryminacji firmy Flexfamily brzmi następująco: 

  • Zachęcamy do różnorodności w miejscu pracy, zarówno u nas jak i u naszych zleceniodawców; 
  • Odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji i nie odpowiadamy na dyskryminujące prośby; 
  • Uwzględniamy prośby zleceniodawców o branie pod uwagę pewnych kryteriów w procesie rekrutacji i selekcji tylko wtedy, gdy istnieją wymagania funkcjonalne, które nie są sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi;
  • Doradzamy i instruujemy naszych pracowników o tym, w jaki sposób należy podjąć rozmowę w obliczu dyskryminującej prośby; 
  • Incydenty zgłaszamy wewnętrznie do bezpośredniego przełożonego. Jeśli nie jest to możliwe albo jeśli nie prowadzi to do rezultatu, który jest wystarczający dla pracownika, pracownik może skontaktować się z dyrekcją albo poufnym doradcą w ramach Flexfamily; 
  • Jesteśmy na to wyczuleni i reagujemy natychmiast, gdy tylko dochodzi do dyskryminacji, w jakiejkolwiek formie. 

Dostępność i zaufanie są dla nas bardzo ważne. W ramach Flexfamily mamy osobę, która jest niezależnym poufnym doradcą i mówi po polsku. Możesz jej opowiedzieć swoją historię, zamiast przychodzić prosto do nas. Jej dane to: 

Pytania i skargi

Chcesz wiedzieć więcej, a może myślisz, że coś powinniśmy poprawić? To skontaktuj się z nami. Możesz po prostu wysłać e-mail na adres: directie@flexfamily.nl, albo list:

Flexfamily
Grutbroek 15a
7008 AK Doetinchem
Do wiadomości dyrekcji